Smart Meter Data Exchange

Platforma B2B umożliwiająca automatyczną i bezpieczną wymianą danych pomiędzy systemami operatorów systemów dystrybucyjnych mediów użytkowych, sprzedawcami tych mediów a ich odbiorcami. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe będzie świadczenie szeregu nowych usług wykorzystujących możliwości sieci inteligentnych oraz inteligentnego opomiarowania, a których zaoferowanie potencjalnym klientom było niemożliwe ze względu na obecnie stosowany model wymiany danych pomiędzy operatorami sieci a sprzedawcami.